Informacje dla hodowców trzody chlewnej w sprawie posiadania ogrodzeń ora wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie, w związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwany dalej RWK 2021/605,

w szczególności w zakresie posiadania ogrodzeń oraz wdrożenia planu bezpieczeństwa biologicznego, w załączeniu przekazuję do wykorzystania służbowego i dystrybucji wśród hodowców świń następujące dokumenty:

1.     Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa".

2.       Propozycję do ewentualnego wykorzystania wzoru dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie."

3.      Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

4.       Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego
Dokumenty te dostępne są również na stronie internetowej GIW pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin
w zakładce: Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 i powinny być od dnia 20 października 2021 r.

Opublikował: Tomasz Rękas
Publikacja dnia: 21.10.2021, 10:13
Dokument oglądany razy: 4 908
Podpisał: Zenon Ziubrzyński
Dokument z dnia: 21.10.2021