Struktura organizacyjna


Rejestr pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nysie. Stan na 01.01.2023 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko pracy

Nazwa zespołu

1

Zenon Ziubrzyński

Powiatowy Lekarz Weterynarii

 

2

Józef Chudy

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia, ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

3

Mirosława Stępień

Starszy inspektor weterynaryjny ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

4

Jowita Chudy

Inspektor weterynaryjny ds.
zdrowia i ochrony zwierząt

5

Monika Pyć

Inspektor weterynaryjny ds.
zdrowia i ochrony zwierząt

6

Monika Gorzkowska

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności

7

Waldemar Wiśniewski

Starszy inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

8

Dominika Pieniążek

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności

10

Anna Majewska

Starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. pasz i utylizacji

11

Anna Bizoń

Inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

12

Monika Kloc

Główny księgowy

Zespół ds. finansowo-księgowych

13

Katarzyna Ogorzały

Księgowy

14

Beata Stalmach

Księgowy

15

Katarzyna Steciuk

Referent ds. administracji i zasobów ludzkich

Zespół ds. administracyjnych

16

Tomasz Rękas

Informatyk

17

Halina Oparska

Stanowisko obsługi - sprzątaczka

18

Anna Mazurkiewicz - Sosulska

Radca prawny

 

 

Opublikował: Tomasz Rękas
Publikacja dnia: 28.02.2023, 08:58
Dokument oglądany razy: 3 598
Podpisał: Zenon Ziubrzyński
Dokument z dnia: 03.01.2023